Bấm vào hình để xem kích thước thật

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và Luật Viên chức

Ngày đăng:  03/10/2022

 
Lượt xem: 2408

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bsung một sđiều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức s 58/2010/QH12.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm     

 

📎 File đính kèm:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và Luật Viên chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng bởi: P. Tổ chức cán bộ

[Trở về]

Các tin khác