Bấm vào hình để xem kích thước thật

Luật Công đoàn

Ngày đăng:  01/01/2013

 
Lượt xem: 7917

Quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đối với Công đoàn; bảo đảm hoạt động của Công đoàn; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn...

 

 

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm     

File đính kèm:

Luật Công đoàn (12/2012/QH13)

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác