Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá Bổ Sung Của Thông Báo Số 1457/TB-BVNĐ2 19/07/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức kế hoạch mua sắm Vật tư - Hóa chất y tế năm 2024 - 2025

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông báo mời chào giá Dịch vụ phi tư vấn giặt ủi 2024 17/07/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu Dịch vụ phi tư vấn giặt ủi năm 2024

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB số 1657) 16/07/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức kế hoạch "Dịch vụ sửa chữa ống nội soi năm 2024" theo danh mục đính kèm.

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB số 1656) 16/07/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức kế hoạch "Mua sắm thiết bị, vật tư linh kiện sửa chữa thiết bị năm 2024" theo danh mục đính kèm tại Phụ lục.

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Về Việc Mời Báo Giá  11/07/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện mua sắm các thiết bị phục vụ cho công tác hội nghị hội thảo tại bệnh viện.

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Hàng Hóa Thuộc Danh Mục Thuốc Nhà Thuốc Bệnh Viện Năm 2024 Của Bệnh Viện Nhi Đồng 2 26/06/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có kế hoạch xây dựng Danh mục thuốc Nhà thuốc Bệnh viện chuẩn bị cho công tác đấu thầu rộng rãi năm 2024

Tác giả: Khoa Dược

Thông Báo Về Kết Quả Trúng Đấu Giá Tài Sản 26/06/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo kết quả trúng đấu giá tài sản Quyền khai thác Dịch vụ phục vụ, phụ trợ: Dịch vụ Căn tin và Quầy bách hóa phục vụ nhu cầu của bệnh nhân, thân nhân bệnh và Cán bộ viên chức, người lao động tại...

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB số 1457) 25/06/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức kế hoạch mua sắm Vật tư – hóa chất y tế năm 2024 - 2025 theo danh mục đính kèm tại Phụ lục 1.

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông báo về việc mời báo giá Tư vấn khảo sát và lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần mềm quản lý bệnh viện (HIS), phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS), phần mềm thông tin xét nghiệm (LIS) và phần mềm bệnh án điện tử (EMR) làm cơ sở triển khai mô hình bệnh viện thông minh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2” 11/06/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu Tư vấn khảo sát và lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần mềm quản lý bệnh viện (HIS), phần mềm lưu trữ và truyền...

Tác giả: P.Hành chính quản trị

Thông báo về việc mời báo giá Tư vấn khảo sát và lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần mềm quản lý bệnh viện (HIS), phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS), phần mềm thông tin xét nghiệm (LIS) và phần mềm bệnh án điện tử (EMR) làm cơ sở triển khai mô hình bệnh viện thông minh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2” 11/06/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần mềm quản lý bệnh viện (HIS), phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS), phần mềm thông tin xét nghiệm (LIS) và phần mềm bệnh án điện...

Tác giả: P.Hành chính quản trị

Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá “Quyền khai thác Dịch vụ phục vụ, phụ trợ: Dịch vụ Căn tin và Quầy bách hóa phục vụ nhu cầu của bệnh nhân, thân nhân bệnh và Cán bộ viên chức, người lao động” 06/06/2024

Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá “Quyền khai thác Dịch vụ phục vụ, phụ trợ: Dịch vụ Căn tin và Quầy bách hóa phục vụ nhu cầu của bệnh nhân, thân nhân bệnh và Cán bộ viên chức, người lao động” (theo Thông...

Tác giả: P.Hành chính quản trị

Thông báo về việc mời chào giá Gói thầu mua áo thun có in logo Bệnh viện Nhi đồng 2 05/06/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Mua áo thun có in logo Bệnh viện Nhi đồng 2    

Tác giả: P.Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Hàng Hóa Thuộc Danh Mục Thuốc Mua Sắm Năm 2024 - 2025 (Lần 2) Của BV Nhi Đồng 2 04/06/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có kế hoạch xây dựng Danh mục thuốc chuẩn bị cho công tác đấu thầu rộng rãi 2024-2025 (lần 2)

Tác giả: Khoa Dược

Thông Báo Về Việc Thanh Lý Tài Liệu Hết Giá Trị Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 29/05/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo thanh lý tài liệu hết giá trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Tác giả: P. Hành chính quản trị

 1 2 3 >  >>