Bấm vào hình để xem kích thước thật

Luật Trẻ em

Ngày đăng:  19/04/2016

 
Lượt xem: 11199

Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

 

 

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm     

File đính kèm:

Luật Trẻ em (102/2016/QH13)

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác