Bấm vào hình để xem kích thước thật

Luật thể dục thể thao

Ngày đăng:  04/07/2019

 
Lượt xem: 4876

Luật này quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm     

File đính kèm:

Luật thể dục thể thao

 


Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác