Bấm vào hình để xem kích thước thật

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch

Ngày đăng:  04/07/2019

 
Lượt xem: 4898

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch...

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm     

File đính kèm:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm     

File đính kèm:

Luật Đo đạc và bản đồ

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác