Bấm vào hình để xem kích thước thật

Luật Viên chức

Ngày đăng:  01/01/2012

 
Lượt xem: 12965

Quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

 

 

 

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm     

File đính kèm:

Luật viên chức (58/2010/QH12)

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác