Bấm vào hình để xem kích thước thật

Luật Bảo hiểm y tế

Ngày đăng:  01/07/2009

 
Lượt xem: 10727

Quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế.

Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y tế mang tính kinh doanh.

 

 

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm     

File đính kèm:

Luật Bảo hiểm y tế (25/2008/QH12)

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác