Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 09/5/2024 14/05/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên đạt kết quả phỏng vấn ngày 09/5/2024 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 09/5/2024 08/05/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 26/4/2024 30/04/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2024 26/04/2024

Chi tiết xem file đính kèm

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 10/4/2024 11/04/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên đạt kết quả phỏng vấn ngày 10/4/2024 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Danh Sách Ứng Viên Phỏng Vấn Ngày 10/4/2024 08/04/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 26/3/2024 28/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên đạt kết quả phỏng vấn ngày 26/3/2024 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông báo mời phỏng vấn 25/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 19/3/2024 20/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 06/03/2024 07/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 26/02/2024 28/02/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên đạt kết quả phỏng vấn ngày 26/02/2024 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 26/02/2024 23/02/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2024 Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 20/02/2024

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-BVNĐ2 ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Bệnh viện Nhi Đồng 2 về việc tuyển dụng viên chức năm 2024 của Bệnh viện Nhi Đồng 2 về việc tuyển dụng viên chức năm 2024 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2;   Bệnh viện Nhi Đồng 2...

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 26/02/2024 16/02/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 02/02/2024 02/02/2024

ệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

 1 2 3 >  >>