Bấm vào hình để xem kích thước thật

Chàm ở trẻ lúc nhỏ có liên quan chặt chẽ với suyễn và viêm mũi

Ngày đăng:  01/01/2013

 
Lượt xem: 7710

 

   Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học của Đại học Lund, Viện nghiên cứu lâm sàng Malmö, Khoa Da liễu của Bệnh viện Trường Đại học Skåne,  Malmö, Thụy điển cho biết có mối liên quan chặt chẽ giữa chàm ở trẻ lúc nhỏ với bệnh suyễn và viêm mũi. Nghiên cứu này nhằm đánh giá mối liên quan giữa bệnh chàm trong thời kỳ thơ ấu và sự khởi phát của bệnh suyễn và viêm mũi trong cuộc sống sau này ở trẻ em.

 

Các tác giả cho biết tổng cộng có 3.124 trẻ em từ 1-2 tuổi đã được đưa vào lô nghiên cứu (Dampness in Building and Health: DBH) trong năm 2000, và theo dõi 5 năm sau đó bởi một bảng câu hỏi dành cho các phụ huynh dựa trên một thiết kế nghiên cứu quốc tế về suyễn và dị ứng ở trẻ em. Mối liên quan giữa chàm ở trẻ em và tỉ lệ mới mắc của bệnh suyễn và viêm mũi trong cuộc sống sau này của trẻ được ước tính bằng mô hình hồi quy logistic đơn biến và đa biến.

   Được biết tỉ lệ mắc bệnh toàn bộ của chàm ở trẻ em từ 1-2 tuổi là 17,6%.

   Kết quả cho thấy trẻ em bị chàm có tỉ lệ tiến triển thành bệnh suyễn tăng gấp 3-lần (tỉ số chênh được điều chỉnh [AOR], 3,07, khoảng tin cậy 95% (CI) 1,79-5,27), và tiến triển thành viêm mũi gần gấp 3-lần (AOR, 2,63 1,85-3,73) trong quá trình theo dõi so với trẻ em không bị chàm, và điều này đã được điều chỉnh đối với các yếu tố tuổi, giới tính, bệnh dị ứng của cha mẹ, việc hút thuốc của cha mẹ, thời gian của việc nuôi con bằng sữa mẹ, địa chỉ cư trú, chất liệu lót sàn polyvinylchloride, và những bệnh dị ứng khác xảy ra đồng thời.

   Các tác giả đã kết luận rằng chàm ở trẻ nhũ nhi có liên quan với sự tiến triển của bệnh suyễn và viêm mũi trong vòng 5 năm sau đó, và chàm là một trong những yếu tố nguy cơ mạnh nhất.

Laura B von Kobyletzki, Carl-Gustaf Bornehag, Mikael Hasselgren, Malin Larsson, Cecilia Boman Lindström, Åke Svensson

Lược dịch từ BioMed Central Dermatol. 2012; 12 (11)

Đăng bởi: BS.CKII.Trịnh Hữu Tùng

[Trở về]

Các tin khác