Bấm vào hình để xem kích thước thật

Phụ nữ chăm sóc cháu có thể có nguy cơ bị trầm cảm.

Ngày đăng:  29/08/2013

 
Lượt xem: 12002

Những bà nội, bà ngoại chăm sóc cháu suốt ngày có  nguy cơ bị căng thẳng và bị trầm cảm.

Nghiên cứu bao gồm 240 bà nội, bà ngoại ở Ohio với độ tuổi trung bình là 57 tuổi, được theo dõi 6,5 năm để xem  việc chăm sóc cháu  tuổi 16 hoặc nhỏ hơn ảnh hưởng như thế nào lên sức khỏe của họ. Một số bà nội, bà ngoại chăm sóc nguyên ngày, một số sống trong gia đình  nhiều  thế hệ và hõ trợ chắm sóc cháu, và một số thì không có chăm sóc cháu.

Tác giả nghiên cứu Carol Musil, một giáo sư về chăm sóc tại Case Western Reserve University, đã nói trong bản tin của trường rằng: “ mặc dù chúng tôi dự kiến những bà nội, bà ngoại chăm sóc, nuôi cháu  chính sẽ có nhiều triệu chứng căng thẳng và trầm cảm, nhưng chúng tôi đã rất ngạc nhiên về những cái này kéo dài như thế nào qua sự khảo sát được trong nhiều năm nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu cũng thấy rằng các bà nội, bà ngoại trong nghiên cứu nhìn chung sẵn lòng để nhận sự giúp đỡ, mà được cho rằng họ có thể được chào đón để huấn luyện để giúp làm giảm nguy cơ bị trầm cảm.

Musil nói : họ cần sự hỗ trợ từ những người khác, nhưng điều quan trọng nhất là để duy trì và có lẽ để phát triển những suy nghĩ và kỹ năng mới và những phương thức tiếp cận để xử lý một số vấn đề thách thức của gia đình

Nghiên cứu được xuất bản trong ấn bản gần đây của Journal of Nursing Outlook.

Đăng bởi: ĐD Liên Kim ( theo Womenshealth )

[Trở về]

Các tin khác