Bấm vào hình để xem kích thước thật

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 6 / 2013

Ngày đăng:  21/08/2013

 
Lượt xem: 11604

I. THÔNG TIN NGẮN ĐIỂM BÁO

1. MONTELUKAST VÀ NGUY CƠ TRÊN TÂM THẦN KINH

2. ỦY BAN ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ CẢNH GIÁC DƯỢC CHÂU ÂU KHUYẾN CÁO NGỪNG CẤP PHÉP LƯU HÀNH CÁC DUNG DỊCH TRUYỀN CHỨA HYDROXYETHYL STARCH (HES)

3. SỬ DỤNG HỢP LÝ CÁC AMINOGLYCOSID ĐƯỜNG TIÊM: GENTAMICIN, TOBRAMYCIN, NETILMICIN, AMIKACIN

II. THUỐC ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH - THUỐC RÚT SỐ ĐĂNG KÝ

Đăng bởi: Khoa Dược

[Trở về]

Các tin khác