Bấm vào hình để xem kích thước thật

LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC MỞ RỘNG NGOẠI VIỆN

Ngày đăng:  22/12/2021

 
Lượt xem: 12963

Các lớp đào tạo mở rộng được tổ chức hàng năm cho nhân viên y tế trong ngoài tuyến có nhu cầu học tập và thực hành theo từng chuyên đề nhi khoa để cấp chứng chỉ đào tạo gồm các chương trình đào tạo đã được bệnh viện Nhi Đồng 2 ban hành.

Stt

Các khóa đào tạo

Số lớp

Thời gian dự kiến (tháng)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hồi sức – cấp cứu

 1.  

Cấp cứu nhi cơ bản nâng cao

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Hồi sức cấp cứu nhi

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Hồi sức sơ sinh tại phòng sanh

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Gây mê hồi sức nhi

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Lọc máu ở trẻ em

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ sinh

 1.  

Chăm sóc thiết yếu sơ sinh

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu hóa

 1.  

Tiêu hóa nhi

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hô hấp

 1.  

Hô hấp nhi

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim mạch

 1.  

Tim mạch cơ bản

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thông tim

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiễm

 1.  

Bệnh lý nhiễm nhi

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ung bướu huyết học

 1.  

Ung bướu huyết học nhi

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinh dưỡng

 1.  

Dinh dưỡng nhi khoa

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thần kinh

 1.  

Thần kinh nhi

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thận nội tiết

 1.  

Thận nội tiết nhi

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tai mũi họng

 1.  

Bệnh lý liên chuyên khoa

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâm lý

 1.  

Tâm lý trẻ 0-3 tuổi

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vật lý trị liệu hô hấp

 1.  

Vật lý trị liệu hô hấp nhi khoa

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật điều dưỡng - xét nghiệm

 1.  

Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Kỹ thuật xét nghiệm huyết học

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Kỹ thuật điều dưỡng nhi khoa

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chẩn đoán hình ảnh

 1.  

Chẩn đoán hình ảnh nhi khoa

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoại

 1.  

Ngoại nhi cơ bản

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng bởi: Thúy Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác