Bấm vào hình để xem kích thước thật

Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời' năm 2020

Ngày đăng:  02/10/2020

 
Lượt xem: 4064

Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ viên chức, người lao động tại bệnh viện về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, Bệnh viện Nhi đồng 2 xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động tuầ n lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề: "Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời" với các  nội dung (đính kèm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác