Bấm vào hình để xem kích thước thật

Trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việcTrách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Ngày đăng:  22/05/2024

 
Lượt xem: 994

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC)

 

Nguồn: https://hcdc.vn/trach-nhiem-cua-nguoi-lao-dong-trong-viec-bao-dam-an-toan-ve-sinh-lao-dong-tai-noi-lam-viec-JoHhOi.html

Đăng bởi: Nguyễn Tâm

[Trở về]

Các tin khác