Bấm vào hình để xem kích thước thật

Subduroperitoneal shunts for subdural hematomas in infants

Ngày đăng:  26/09/2012

 
Lượt xem: 7807

gergdfgdf

Đăng bởi: BS.Đặng Xuân Vinh - Phó khoa Ngoại Thần kinh

[Trở về]

Các tin khác

ANKYLOGLOSSIA 04/04/2014

SMA SYNDROME 04/04/2014

ICHTHYOSIS 04/04/2014