Bấm vào hình để xem kích thước thật

Sự khám phá và ghi nhận một số “dấu ấn” trong nước tiểu của trẻ em VRT cấp bằng PP khối phổ (MS)

Ngày đăng:  16/06/2011

 
Lượt xem: 8070

Đăng bởi: Khoa Hóa Sinh

[Trở về]

Các tin khác

ANKYLOGLOSSIA 04/04/2014

SMA SYNDROME 04/04/2014

ICHTHYOSIS 04/04/2014